BIJOUX ARROW YELLOW 2/8702Y Tiny white circles on yellow